אודות  |  מהנעשה בחצר  |  שושלת אשלג  |  שביל הפרדס  |  כתובה כהלכתה  |  מאמרים ושיחות  |  גלרית תמונות  |  הזמנת ספרים  |  היה שותף  |  צור קשר
 

ברכת מזל טוב !!

קול רינה וישועה באהלי צדיקים

בלב מלא גיל ושמחה וברגשי כבוד והערצה נשגר מעומק ליבנו את מיטב ברכותינו ברכת
מזלא טבא וגדיא יאה קדם עטרת ראשינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ומשפ'
ולמחותנו כ"ק אדמו"ר מסטרעטין שליט"א


לרגל שמחת הולדת הנכד שיחי' בשעה טובה ומוצלחת,
בן לחתנו - בנו הרב יהודה צבי ברנדווין שליט"א


ויהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא שיזכו הסבים שליט"א וההורים לרוות רוב נחת דקדושה
מהם ומכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

וראה בנים לבניך שלום על ישראל
כעתירת
מתפללי ביהמ"ד, לומדי הכולל והשיעורים, והגבאים


חזור לתפריט מהנעשה בחצר

דף הבית | מהנעשה בחצר | פרשת שבוע | גלריית תמונות | הזמנת ספרים | צור קשר
בנית אתרים Yael