טופס הוראת קבע - אשלג

יש למלא על פי ההוראות בצידי הטופס.

שלחו אלינו את הטופס לת.ד. 707 בני ברק ,
ואנו נבצע את אישור הבנק.